A Családteológiai Intézet képzési tervei a 2019/20-as tanévre

 1. Lelkipásztorok továbbképzése:

 

Időtartam: ősszel és tavasszal 9-9 alkalom, szerdánként 10-16.30 óráig a Sapientia Főiskolán.   

A képzés leírása: A képzés a lelkipásztorok munkájához nyújt szakmai segítséget a különböző tevékenységi területeikhez kapcsolódó teológiai és pszichológiai ismeretek kombinálásával.  

Témakörök:  

·         Személyiséglélektani és antropológiai megfontolások az emberről

 

·         A család működése (rendszer, határok, szerepek). Pasztorációs szempontok.

 

·         A házasság sikerét meghatározó tényezők (felkészülés, működés, életstílus)  

·         Házasság krízisben. Az elváltak pasztorációja  

·         Krízisek és a krízisbe jutottak segítése  

·         A serdülők és fiatal felnőttek lélektani sajátosságai. Ifjúságpasztoráció 

·         A középéletkor kihívásai és lehetőségei    

·         A felnőttek képzésének speciális szempontjai (andragógiai „gyorstalpaló”) 

·         Kommunikációs „gyorstalpaló”  

·         A boldogság (a kiteljesedett emberi működés) 

·         Papi életút (vallási fejlődés, döntés, sebek, életstílus)  

·         Istenképek 

·         A szimbólumok működése a lelki életben. Imádság és liturgia 

·         A személyiség moralitása – bűntudat, megbocsátás, gyónás  

·         A szenvedés kérdése logoterápiai megközelítésben. A szenvedők kísérése 

·         Szexualitás, nemi szerepek, a pap mint férfi minta, határtartás 

·         A kiégés és megelőzése I. 

·         A kiégés és megelőzése II.

2. Jegyesoktató kurzus - 2020 január hónapban péntek du. és szombati napokon a jelentkezéshez motivációs levelet és plébánosi (lelkipászori) ajánlást kérünk. 

A kurzusra házaspárok és lelkipásztorok jelentkezését várjuk. 

Tematika:  

1.     A jegyesfelkészítés mint felnőttképzés (andragógiai és csoportvezetési ismeretek) 

2.     Önismeret, a másik megismerése 

3.     A házasság jellemzői (hogyan gondolkodunk róla?) 

4.     A házasság működése (az egységet építő és romboló interakciók) 

5.     Családi szerepek és elvárások (házastársi szerepek, a szülői szerep, családtervezési megfontolások) 

6.     A házasság erőforrásai – a házassági kiégés megelőzése 

7.     A jegyesképzés szervezésének kérdései

 

 

M

 

Sapientia - Családteológiai Intézet - Kapcsolat